Generalforsamling 03-09-2018
BOG afholder generalforsamling den 24. marts 2020 kl. 20.00 i Idrætscentrets Mødelokale.

Dagsorden jvf. vedtægter.

 
Bylderup og Omegns Gymnastikforening | Surreroj 9 | 6372 Bylderup-Bov | Tlf.: +45 23432579